Privacyverklaring

Privacyverklaring Joyce Oomen BloomingBusiness BV

Dit is de privacyverklaring van Joyce Oomen BloomingBusiness BV. Ons bedrijf maakt beplantingsplannen voor bedrijven en particulieren en wij zorgen voor de leveringen van wisselbeplanting.

Contactgegevens:
Joyce Oomen BloomingBusiness BV
Overaseweg 43
4836 BA BREDA

+31(0)6 – 517 120 48
+31(0)76-762 00 20
info@bloomingb.nl
kvk 51829223

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij ontvangen uw gegevens van uzelf: bijvoorbeeld doordat u een overeenkomst met ons aangaat, als u per email, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
De persoonsgegevens die we van u bewaren voor onze nieuwsbrief zijn uw naam en emailadres. Om een voorstel, dienst of producten aan te bieden worden de volgende gegevens gevraagd: (bedrijfs-)naam, contactpersoon, (woon)adres, e-mailadres, telefoonnummer en/of mobielnummer en eventueel een referentienummer (bij zakelijke relaties).

De website van Joyce Oomen BloomingBusiness BV verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Joyce Oomen BloomingBusiness BV gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten en voor onze interne administratie. Meer specifiek vragen wij uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het aangaan en onderhouden van een contractuele relatie
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  • Om informatie te verstrekken per e-mail.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Alleen medewerkers van Joyce Oomen BloomingBusiness BV die persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in onze systemen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Als we derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met de Privacyverklaring.

Wij kunnen gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Joyce Oomen BloomingBusiness BV rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren persoonsgegevens gedurende de periode dat u gezien wordt als een klant, prospect en/of geïnteresseerde.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
De gegevens worden opgeslagen op gedigitaliseerde en/of papieren gegevensdragers.

Welke rechten heeft u?
U dient er zelf voor te zorgen dat Joyce Oomen BloomingBusiness BV over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@bloomingb.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Joyce Oomen BloomingBusiness BV, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Joyce Oomen BloomingBusiness BV zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Joyce Oomen BloomingBusiness BV of u kunt een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AVG). https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Joyce Oomen BloomingBusiness BV neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen via info@bloomingb.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacystatement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Joyce Oomen BloomingBusiness BV omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@bloomingb.nl. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Joyce Oomen BloomingBusiness BV of u kunt een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AVG). https://autoriteitpersoonsgegevens.nl